PRESS

Kariéra nebo ty?

Výňatek z mého článku v časopise Vlasta 17/2018