Top Christmas movies / Nejlepší Vánoční filmy ♥

19.12.2017

There's no Christmas atmosphere without the right Xmass movie. These are my fav and I can't imagine to celebrate these holidays without them...
How the Grinch stole Christmas

This is the classic for me! Many years I felt like "Grinch" so without this movie, there's no Xmass for me. Christmas are not about the presents but about the atmosphere, about love and about spending them with those we love...


Love Actually

All you need is love...

And that's it! Amazing Hugh Grant, famous songs and the right Christmas atmosphere is here...


Home Alone

There's no holidays without Kewin! How many of us was afraid to woke- up home alone? Are you ready to stand for your house and fight with thieves..?


Hrátky s čertem

It's classy so no Xmas without this old school fairy tale. "Cathrine, you'll keep thinking about the wedding even in Hell right!?"


The Oranges

When there's the "Lucy" Nina ( Leighton Meester) everything is falling apart. This movie has inspired me to move abroad and I'm always crying when they're saying GB to each other... 


Anděl páně

How was Angel sent to the grown, to find out, it's no possible to live life cannot be experienced without making mistakes. 


The Holiday

What should single, desperate girl do when it's almost Christmas? Find another single, desperate one and swipe their lives...


Pretty Woman

She's waiting for Prince Charming on a white horse but life isn't a fairy tale... Or maybe is..?And theres much more movies of course... So maybe A Christmas Carol, Bridget Jones Diary, Cinderella ...  (Which I really don't like) But I'm just showing you my fav (without them, there's no Christmas atmosphere for me). So which are your fav?♥Lucija

@nobodyslisten


Bez správných Vánočních filmů by to přece ani nebyly Vánoce. Tyhle jsou mé oblíbené a už si ani nedovedu představit, že bych tyhle svátky slavila bez nich...Grinch

Tohle je pro mě prostě klasika! Spoustu let jsem se cítila přesně jako on, takže bez tohohle filmu by to nebyly ty pravé Vánoce. Vánoce nejsou o dárcích, jsou o atmosféře, o lásce, o tom, abychom je trávili s těmi, které milujeme...Láska nebeská

Vše co potřebujeme je láska...

A o tom to je! Úžasný Hugh Grant, nejznámější Vánoční písničky a ta pravá Vánoční atmosféra je tu...


Sám doma

Co by to bylo za svátky bez Kewina? Kolik z Vás se bálo, že se pak také probudí "Sami doma?" Připraveni postavit se svému strachu..?


Hrátky s čertem

Jsou prostě klasika bez které by to už prostě nešlo... "Káčo, Tebe ta svatba nepřejde ani v Pekle.."


Dcera nejlepšího kamaráda

Když se objeví "Lucy" Nina (Leighton Meester) všechno se začíná rozpadat. Tenhle film mě inspiroval k tomu odstěhovat se do zahraničí a já každej rok šíleně brečím, když si tihle dva dávají sbohem..


Anděl páně

Jak byl Anděl poslán na zem, aby zjistil, že život prostě nelze prožít bez pochybení... 


Prázdniny

Co by měla svobodná, zoufalá holka udělat když Vánoce jsou za dveřmi? Najít další svobodnou, zoufalku a vyměnit si s ní život...


Pretty Woman

Čeká na prince na bílém koni, ale život není pohádka... Nebo možná je..?Samozřejmě je těch Vánočních filmů mnohem více. (O tom žádná) Třeba ještě Vánoční koleda, Deník Bridget Jones, Popelka. (Kterou fakt nemusím) Ale já Vám tu představuji ty, bez nichž by to pro mě prostě nebylo ono... A co vy? Bez jakého filmu se na Vánoce neobejdete?♥Lucija

@nobodyslisten