To make you feel good / Abyste se cítili dobře ♥

21.11.2017


Autumn, winter.. Weather is changing everyday.. Days are shorter and you, you got that feeling "I don't wanna do anything"... Depression is coming slowly... You don't even know "Why do I feel like that?"... "Why am I tired?" & "Why, why why.." Yesterday I've asked my friend: "Could you tell me what should I write about? (Because it's first time I don't really know) She responds: " I don't know, I'm sick off this weather..." (Well so it's right to write about it lol) Why don't we try to change it? I really love to say:


It's all in our hand!


So here we go... I'm tired, I'm lazy to go somewhere to get some inspiration for my posts. I'm so busy with my daily routine: woke up, work out, go to work, sleep and repeat... But I'd love to change it somehow. So what are we going to do?  At first, let me tell you the secret... 


It's not just you! 


Calm down! It's global! All of us are trying to "survive" . How easy is to say: "I'm not in mood because of this weather." But our mood shouldn't depend of anyone or anything! It's about our thoughts. Let's think positive...So tomorrow, when you woke up in the morning try to do this:


 1. Be thankful it's a new day 
 2. Smile at yourself, smile at everybody for no reason (How powerful is our smile!)
 3. Find your time just for yourself (especially in this season it's important to treat yourself well! And you know what? You deserve the best!)
 4. Don't be lazy, move that ass and go to the gym (or do it at home as I do, endorphins go, go, go)
 5. Go outside (even it's better to stay at home, go out because fresh oxygen will makes you feel better)
 6. Think positive (always find something nice to think about: Christmas, your bed, next trip...)
 7. Try to do your routine with joy (I know how it sounds but it helps, you must do it anyway so why to complain about it? It's not gonna help you so try to enjoy it)


♥Lucija

@nobodyslisten
Podzim, zima.. Počasí se mění každý den. Dny jsou kratší and ty si říkáš " Do ničeho se mi nechce"... Deprese se plíží pomalu.. A ty vlastně ani nevíš "Proč se takhle cítím?"... "Proč jsem stále unavená?" & " Proč, proč, proč"... Včera jsem napsala kamarádce: " Mohla bys mi prosímtě říct, o čem mám jako psát? (Protože poprvé jsem fakt nevěděla o čem.. Odpověděla mi: " Nevím, v tomhle počasí nejsem moc nápaditá." (Fajn, takže je asi správný o tom napsat hahha) No a proč se to nepokusíme změnit? Moc ráda totiž říkám:


Máme to ve svých rukou!


Tak pojďme na to... Jsem unavená, líná kamkoliv jít abych měla inspiraci o něčem psát. Jsem taky "šíleně zaneprázdněná" svou denní rutinou: vstát, cvičit, pracovat, jít spát a zase znova.. Ale moc ráda bych to nějak změnila. No ale jak to udělat? Tak za prvé Vám řeknu jedno tajemství...


Nejste v tom sami!


Buďte v klidu! Je to globální! Všichni se snažíme "to přežít." Je totiž strašně jednoduché říci: " Kvůli tomuhle počasí jsem bez nálady." Ale to jak se cítíme by nemělo záviset na nikom a na ničem! Je to jen o tom, jak smýšlíme. Tak pojďme myslet pozitivně...Takže zítra ráno, až vstanete zkuste to takhle:

 1. Buďte vděční, že je nový den
 2. Usmějte se na sebe, smějte se na všechny kolem bezdůvodně (Jak velkou moc má náš úsměv)
 3. Udělejte si chvíli sami pro sebe (hlavně v této části roku je důležité chovat se k sobě hezky. A víte co? Zasloužíte si jen to nejlepší!
 4. Nebuďte líní, zvedněte ten zadek a jděte do fitka (nebo si zacvičte doma tak jako já, endorfiny šup, šup, šup!)
 5. Běžte na vzduch (jasný, že zůstat doma je lepší, ale běžte ven, díky kyslíku se budete cítit líp)
 6. Myslete pozitivně (vždycky si najděte něco pěkného na co budete soustředit svoji pozornost: Vánoce, postel, dovolená..)
 7. Naučte se dělat svou rutinu s radostí (Vím jak to zní, ale vážně to hodně pomáhá, stejně to musíte udělat, tak jako tak, proč si stěžovat, stejně to k ničemu není.)


♥Lucija

@nobodyslisten