Slow fashion / Udržitelná móda ♥

28.02.2018

I think the concept of slow fashion or sustainable fashion, you have already heard about... Abroad it's becoming a hit and here in Czech is also coming up.. So what am I talking about?


Slow fashion X Fast fashion

Fast fashion are selling stores like Zara, H&M, TopShop etc, which produce trendy clothes, for the lowest cost, fast regardless of social and environmental impacts.

Slow fashion is the direction, supporting local designers, quality and traditions, with respect for nature and human rights.

There is no duality between these directions, but a different approach to the whole process. SF designers don't care about quantity but they care about quality. Pieces are more expensive, but you know where and how was made "this sweater" ...

Fast fashion clothes is cheapest but usually made in inhumane conditions, regardless of people (who produce them in factories) and the environment...

With this issue is dealing for example the book written by K. Boudova "Fake Parisian" through which I'm more interest about.

If you also would love to know more about SF and sustainable fashion, let's meet 25.-27.3. in Prague at "Life is fashion".
-> Help Czech designers & sustainable fashion here <-


♥Lucija

@nobodyslisten


Myslím, že jste pojem "Slow fashion" neboli "Udržitelná móda" již zaregistrovali... V zahraničí je to celkem hit, a u nás se to také pomalu, ale jistě zavádí.. A o čem je teda vlastně řeč?


Slow fashion neboli "pomalá móda" X Fast fashion "rychlá móda"

Podle mě už nám nezáleží jen na tom, jak vypadáme a kolik jsme za danou věc dali. Hodně z nás se také pídí po tom "kde, za jakých podmínek a z jakého materiálu" byl ten či onen kousek vyroben...

Fast fashion prodávají řetězce jako Zara, H&M, TopShop atp, jenž produkují trendy oblečení za nejnižší náklady, v co nejkratší době, bez ohledu na sociální a environmentální dopady. 

X

Slow fashion je oproti tomu směr, podporující lokální návrháře, kvalitu a tradice, s respektem k přírodě a lidským právům.

Mezi těmito směry nejde o dualitu, ale o rozdílný přístup k celému procesu. Designérům SF směru nezáleží na kvantitě, ale na kvalitě. Věci jsou dražší, ale za to víme kde a za jakých okolností byl "ten svetr" vyroben...

Fast fashion věci jsou cenově dostupnější, za to, ale bývají produkovány převážně v nelidských podmínkách bez ohledu na lidi, (kteří je ve fabrikách vyrábí) a k životnímu prostředí...

Touto "problematikou" se zabývá například i kniha "Falešná Pařížanka" od K. Boudové, jejímž prostřednictvím jsem se o tohle téma začala více zajímat i já.

Pokud se stejně tak jako já chcete o SF a "udržitelné módě" dozvědět víc, pojďte se potkat 25.-27.3. v Praze na akci "Life is fashion". -> Na České návrháře a udržitelnou módu v Česku, můžete přispět zde <-


♥Lucija

@nobodyslisten